WORKSHOP TIME IS MONEY

Voor de afstudeerstudio 'Follow the Money' van de leerstoel Design as Politics aan de Faculteit Bouwkunde TU Delft verzorgde Jelte Boeijenga de eerste workshop: 'Time and Money. Na een introductielezing over Geld en de Stad en de Grondpolitiek in Nederland gingen de studenten zelf aan de slag, in drie groepen, voorzien van excel-bestand met daarin verschillende scenario's. Bijvoorbeeld: "Je hebt vijf woningen die eigenlijk verloederen, maar tot nog toe lukt het je om ze te verhuren als je de onderhoudskosten maar onder controle houdt. Hoewel je huurders één voor één vertrekken, denk jij dat het wel goedkomt. Klopt dat? Laat zien waarom of waarom niet?"

De studenten werd gevraagd om een strategie te bedenken voor hun vastgoed door in het model aan verschillende knoppen te draaien: kostenstijging, huurprijsdaling of -stijging, leegstand, rente en exploitatietermijn. Wat is wijzer: investeren, verkopen en verlies nemen of iets er tussenin? En tot slot werd de studenten gevraagd om de 'machine' inzichtelijk te maken door de relatie tussen de te nemen beslissingen en de uitkomsten in het model te visualiseren.

Opdrachtgever: Design as Politics. Chair at the Architecture Faculty of Delft University of Technology
Jaar: 2013

Lees hier het verslag