STADSTYPOLOGIE

In de 03bS Stadstypologie staat het leren lezen, analyseren en vergelijken van de typische karakteristieken van de stad in Nederland en Europa centraal. Een basisbegrip van hoe de stad werkt, hoe deze is ontstaan en gegroeid en de ligging op de specifieke plek. Typologie, ordening in typen, is een middel tot begrip. Iedere stad is vele steden en even zo vele ordeningen zijn dus mogelijk. Dé typologische reeks is er dan ook niet. In deze oefening wordt gezocht naar de vele dimensies waarin we de stad kunnen ordenen, deze kunnen lezen en begrijpen: schaal, geschiedenis, ondergrond, grenzen, benamingen, bebouwingsstructuur, economie. Dit doen we door steden te tekenen, te ordenen en te hertekenen tot nieuwe reeksen en vergelijkingen. Met als doel het begrijpen van de stad in haar typische karakteristieken. Al doende wordt zo een referentiekader van verschillende Nederlandse en Europese steden opgebouwd en tevens geoefend met verschillende representatietechnieken. De steden worden zo gekozen dat zij een brede en typische reeks bij het thema representeren en uiteindelijk een exemplarische reeks van Nederlandse en Europese steden vormen. Jelte Boeijenga was verantwoordelijk voor de opgave en de begeleiding van de studenten.

Opdrachtgever: Academie van Bouwkunst Amsterdam
Jaar: 2012