MASTERCLASS STEDENBOUWKRITIEK

"De stad is een populair onderwerp om over te schrijven. De stedenbouw speelt echter slechts een kleine rol in het huidige discours over de stad. Meestal wordt de stad beschreven vanuit economische of maatschappelijke motieven. In de (Nederlandse) actualiteit ontbreekt het vaak aan scherpe analyses van gerealiseerde of geplande ontwikkelingen en de rol van de stedenbouw daarbij. Discussies over de noodzaak van het bouwen, de toekomstscenario’s die er aan ten grondslag liggen, de samenwerking tussen overheden en marktpartijen en de economische factoren ontbreken vaak. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur organiseert daarom een Masterclass stedenbouwkritiek voor studenten, onderzoekers, ontwerpers, jonge critici en journalisten die zich willen ontwikkelen in het schrijven van stedenbouwkritiek. Met aandacht voor stadsbeschrijving en literatuur, de economische onderlegger voor stadsontwikkeling en het veranderende instrumentarium van de stedenbouwer." Jelte Boeijenga was een van de masters.

Opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor Architectuur
Jaar: 2011
Met: Tracy Metz (criticus/journalist NRC Handelsblad en publicist), Hüsnü Yegenoglu (architect en assistent hoogleraar bij de leerstoel Architectural Design & Urban Cultures, TU Eindhoven) en Koos Bosma (professor, History of Architecture and Heritage Studies aan de VU Amsterdam)