REKENEN AAN DE STAD

We staan voor een periode waarin economische groei niet meer de motor is achter alle verandering. Iedereen die bouwt aan de stad heeft met die nieuwe werkelijkheid te maken. En velen realiseren zich dat dit een andere manier van werken betekent. Maar het wonderlijke is dat slechts weinigen écht begrijpen wat er nu schuilgaat achter die andere conditie. Dit inzicht - voor zover het verder reikt dan het geld op is - blijft voorbehouden aan economen en financieel specialisten. In een tijd dat financiële randvoorwaarden meer dan ooit de mogelijkheden van ontwikkelingen bepalen, is de kennis hiervan (nog steeds) geconcentreerd bij een zeer beperkt aantal partijen.

In de goede jaren tot 2008 was die gedeelde kennis misschien ook niet nodig. Door de overvloed aan financiële middelen kon de creativiteit zich puur richten op het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Voor de komende jaren zal dit anders zijn. De creativiteit zal zich voor een groot deel moeten richten op het überhaupt mogelijk maken van de opgave. Dit vereist minimaal inzicht in wat de voorwaarden hiervoor zijn. Naast ruimtelijke en programmatische zijn dit meer en meer financiële condities. Er is op dit moment geen enkel boek dat op een toegankelijke manier uitlegt ‘how money makes the city go round’. Het onderzoek ‘Rekenen aan de Stad', uitmondend in een kloek boek, laat zien op welke manier geld de stad kan maken.

Jaar: 2013-2014
In samenwerking met Jan Brouwer en Gert Middelkoop
Mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting