PROJECT NL - MARKT EN STAAT IN EEN NIEUWE RUIMTELIJKE ORDENING

In 2007 koopt een consortium van Royal Bank of Scotland, Fortis en Banco Santander de Nederlandse bank ABN AMRO voor een bedrag van 72 miljard euro. Na de grootste overnamestrijd in de geschiedenis van de internationale bankenwereld legt rivaal Barclays het af tegen het consortium. De verkoop van ABN AMRO gaat de boeken in als de op twee na grootste overname ooit. Vrijwel tegelijkertijd ontrolt zich vanaf medio 2007 langzaam maar zeker de ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem dat we nu aanduiden als de kredietcrisis. Met de volledige bevriezing van de interbancaire geldmarkt in september 2008 wordt voor de hele wereld voelbaar wat sommigen dan al ruim een jaar bevroeden: de financiële wereld zoals we die tot dan toe kennen, bestaat niet meer.

Een kleine twee weken later blijkt de overname van ABN AMRO door Fortis van een jaar eerder een maatje te groot te zijn geweest. Op vrijdag 3 oktober 2008 delen Balkenende, Bos en Wellink mee dat de Nederlandse overheid de Nederlandse delen van Fortis koopt. Daarvoor zal Nederland ruim 16,8 miljard euro betalen. In de weken buigen verschillende partijen zich over de buit. Wat hebben we nu eigenlijk gekocht? Naast de bankactiviteiten van Fortis en ABN AMRO blijken we 4 miljard euro betaald te hebben voor de verzekeringsactiviteiten: Fortis ASR. Op 24 oktober kopt De Telegraaf “Staat met Fortis ineens grootgrondbezitter”. Fortis ASR blijkt met ruim 30.000 hectare grond de – op Natuurmonumenten na – grootste private grootgrondbezitter van Nederland te zijn. Wat kunnen we daar al niet mee doen?

'Project NL' fileert 20 jaar marktwerking in Nederland en doet een voorzet voor een nieuwe verhouding tussen markt en staat en een nieuwe ruimtelijke ordening.

Jaar: 2009-2010
Met: Matthijs Bouw (One Architecture) en Reinier de Graaf (OMA)

Download Project NL
of de verkorte, maar geïllustreerde versie in S+RO