GELD EN DE STAD

Als gevolg van de financiƫle en economische crisis moet de overheid fors bezuinigen. Niet alleen het rijk, maar ook de gemeenten. Het kabinet Rutte-Verhagen combineert de bezuinigingen met een sterke decentraliseringsagenda waarbij veel taken en verantwoordelijkheden worden overgeheveld naar lagere overheden. Tegelijk is de huizen- en kantorenmarkt over de volle linie ingestort. Talloze bouwplannen zijn uit- of afgesteld, danwel ingrijpend gewijzigd. Vrijwel overal zijn de winsten op de grondexploitaties omgeslagen in flinke tekorten. Met niet alleen consequenties voor de private ontwikkelaars, maar ook voor het vaak grote gemeentelijke aandeel hierin.

Wat betekent dit voor het huishoudboekje van de Nederlandse stad? Waarvan zijn gemeenten afhankelijk? Waaraan geven ze hun geld uit en waar komt het vandaan? Wat is het gevolg van het onvermijdelijke afwaarderen van grondposities en opbrengsten uit vastgoedontwikkeling?

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Jaar: 2011
Onderdeel van de Atlas van de Nederlandse Stad, Maxwan architects+urbanists
Met: Rients Dijkstra, Martijn Anhalt (Maxwan), Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool

Download PDF