VINEX: COMPACTESTADBELEID?

De Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) is wel gepercipieerd als het eerste rijksbrede compactestadbeleid. Als hét antwoord waarmee de suburbanisatie van de jaren zestig en zeventig is gekeerd. Toch heeft de kritiek op de Vinex – terecht of niet – zich altijd gericht op een 'gebrek aan stedelijkheid': te ver van het stadscentrum, hiervan gescheiden door infrastructuur, slecht bereikbaar per openbaar vervoer en een monotoon programma van enkel woningen. En dus is de 'andere' perceptie van Vinex die van een tweede golf van suburbanisatie.

Hoe zit het nu? Waar komt het beleid van Vinex vandaan en hoe is dat terug te leiden tot de eerste intenties aan het begin van de jaren tachtig? Hoe heeft dit doorgewerkt in de Nota’s? Wat is de rol van de convenanten geweest, wat zijn vervolgens de resultaten van de Vinex en wat kunnen we hieruit leren?

In: Compacte Stad Extended. Agenda voor toekomstig beleid, onderzoek en ontwerp. Design and Politics #4.
Redactie: Luuk Boelens, Henk Ovink, Hanna Lára Pálsdóttir, Elien Wierenga
Uitgever: Uitgeverij 010, Rotterdam 2011

Download het artikel