Jelte Boeijenga / Ruimtelijke Planning en Onderzoek verricht onderzoek en advies op het gebied van ruimtelijke planning en stedenbouw. Zowel op eigen initiatief als in opdracht worden ruimtelijke opgaven verkend en wordt nieuwe kennis gegenereerd en gedeeld. In diverse organisaties wordt het onderzoek ingezet voor beleidsadvies en kennisontwikkeling.

Jelte Boeijenga werkt vrijwel altijd samen met anderen. Zo werkte hij met One Architecture en OMA aan Nederlandse nationale planningsopgaven (Randstad Sleutelprojecten, Planning na de Crises, Olympische Hoofdstructuur), met Maxwan architects+urbanists aan de Atlas van de Nederlandse Stad, met Architecture Workroom Brussels, GRAU en H+N+S aan conceptstudio's voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Voor publicaties wordt samengewerkt met tal van redacteuren, fotografen, vormgevers, vertalers en uitgevers.

Opdrachtgevers zijn onder andere: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu / VROM, Departement RWO Vlaamse Overheid, Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, Stroom, NaiM / Bureau Europa, Stichting Jaarboek LS, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Vereniging Deltametropool, Vrije Universiteit, ArtEZ, Academie van Bouwkunst Amsterdam, Provincie Zuid-Holland.

Jelte Boeijenga is opgeleid aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Van 2005 tot 2007 was hij betrokken bij Atelier Zuidvleugel, een denktank voor regionaal ontwerp bij de Provincie Zuid-Holland. In dezelfde periode voltooide hij de Vinex Atlas. In 2009 was hij hoofdredacteur van het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland en tot 2013 zat hij de in de selectiecommissie van dat Jaarboek. Daarnaast publiceert hij met enige regelmaat op eigen titel.