RANDSTAD SLEUTELPROJECTEN

In de Structuurvisie Randstad 2040 kondigt het kabinet een ‘onderzoek naar sleutelprojecten’ aan. “Op basis van een evaluerend onderzoek naar de huidige sleutelprojecten start het kabinet mogelijk met een verkenning naar integrale en substantiële ‘Randstad Sleutelprojecten’ voor de periode na 2020. Het kabinet denkt daarbij aan een gering aantal substantiële projecten. Ze zijn van grote nationale betekenis, hebben een internationale uitstraling in ruimtelijk-fysieke én functionele zin en zijn integraal van karakter. De projecten sluiten aan op de opgaven, leidende principes en keuzes in deze visie. (Bron: Samenvatting Structuurvisie Randstad 2040). Door het team van One Architecture en OMA is een (ontwerpende) verkenning uitgevoerd vanuit een inhoudelijk perspectief.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Jaar: 2009
Rol: Lid van team, geleid door One Architecture en OMA
Team: Matthijs Bouw, Reinier de Graaf, Jan Willem Petersen, Jelte Boeijenga, Karst Blijham

Download de Rapportage