OLYMPISCHE HOOFDSTRUCTUUR

“De OHS moet als katalysator dienen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De OHS benadert deze opgave in samenhang met ambities op het gebied van sport, economie, welzijn en op sociaal-maatschappelijk vlak. Doel hiervan is dat een goed beeld ontstaat van de mogelijkheden van het Olympisch Plan 2028 voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, en de ruimtelijke maatregelen die genomen dienen te worden voor een eventueel bid.” (Ministerie van VROM)


Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Jaar: 2010
Rol: Lid van team, geleid door One Architecture
Team: Matthijs Bouw, Jan Willem Petersen, Jelte Boeijenga, Karst Blijham

Download de Mindset
Download de Rapportage