CONCEPTSTUDIO'S VOOR HET BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN

Over enkele jaren zal een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vervangen. Met Architecture Workroom werkte Jelte Boeijenga aan de voeding van dit nieuwe beleidsplan door de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke concepten voor Vlaanderen. Rond drie pertinente uitdagingen van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen worden internationale conceptstudio’s georganiseerd. In tweedaagse workshops worden internationale experten en ontwerpers gevraagd om concepten te ontwikkelen met betrekking tot drie specifieke thema’s: ‘productive landscape’, ‘the long term: uncertainty and governance’ en ‘welfare versus well-being’. De ideeën die hieruit voortkomen worden vervolgens door ontwerpbureaus GRAU en H+N+S Landscape Architects verder uitgewerkt in ontwerpend onderzoek. Zo worden de concepten getest in hun vertaling naar beleid, om tenslotte verwerkt te worden tot ‘bouwstenen’ die ingezet kunnen worden voor de uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Opdrachtgever: Departement Ruimte Vlaanderen
Jaar: 2012-2013
Team: Architecture Workroom, Jelte Boeijenga, GRAU, H+N+S

Download het hoofdrapport en de bijlagen Productive Landscape, Uncertainty and governance, Wellfare Well-being