TRADING FUTURES

'Trading Futures' is een ruimtelijke ontwikkel­strategie voor kantorenlocatie Amstel III in Amsterdam. Dertig procent van het kantoor­oppervlak staat leeg; de helft hiervan structureel. Het terrein is een monofunctioneel, indifferent veld van kantoren zonder verblijfskwaliteit, ontmoetingskansen, voorzieningen of ruimte voor bezoekers. Eigendom is sterk gefragmenteerd en veel vastgoedeigenaars bezinnen zich op een strategie. Alle eigenaars hebben echter hun eigen problematiek, specifieke belangen maar ook een eigen ondernemers­stijl. Zij moeten ieder voor zich de kans krijgen om leegloop en waardedaling op hun eigen manier, op hun eigen tempo, te lijf te gaan. 'Trading Futures' is een ontwikkelstrategie die risico’s beperkt en onderlinge afhankelijkheden minimaliseert, zowel ruimtelijk, financieel als organisatorisch. Voor deze strategie wordt de meest elementaire bouwsteen van de stedenbouw – de straat – gecombineerd met een beproefde methode uit de Nederlandse plannings­geschiedenis: de ruilverkaveling.

Status: Prijsvraag Europan, bijzondere vermelding
Jaar: 2011
Team: Corine Erades, Jelte Boeijenga, Joost Brands, Niels Tilanus

Download de Panelen
Download de A3 presentatie