ONTWERP EN POLITIEK: NEDERLAND PROJECTENLAND

Van de Zuidas in Amsterdam, de aanpak van de problemen in Rotterdam-Zuid tot het beschermen van Nederland tegen het water in het Deltaprogramma, bij grote ruimtelijke projecten in Nederland is al snel iedereen betrokken. Het Rijk, provincies, gemeenten en natuurlijk talloze private partijen. En dat altijd weer op een andere manier. Dat maakt dat al die projecten ook processen zijn. Processen, vaak van jaren, waarin ooit geformuleerde doelen wijzigen in de tijd, opdrachtgevers wisselen en het project onderdeel wordt van verschillende politieke agenda’s. Wat is ontwerpen in die context?
In 2011 besluit het Rijk met zeven grote Nederlandse ruimtelijke projecten mee te doen met de vijfde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: Making City. Vijftien ontwerpbureaus en drie opleidingen verrichtten ontwerpend onderzoek in het hart van het politieke spel om de opgaven te verdiepen en te verscherpen. Om daarmee denkruimte te creëren in een omgeving waarin dat niet altijd vanzelfsprekend is. In deze publicatie worden dat proces én de resultaten gedocumenteerd en getraceerd hoe zeer ontwerp is verbonden met tal van maatschappelijke en politieke agenda’s.
Nederland Projectenland is het zevende deel in de serie Design and Politics, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, over het samenspel tussen planning, ontwerp en politiek

Jaar: 2011-2013
Opdrachtgever: Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam & Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Redactie: Jelte Boeijenga, Elien Wierenga (IenM) en Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)
Tekst: Jelte Boeijenga, in samenwerking met Annemiek Rijckenberg
Uitgever: nai010 uitgevers

Nederland Projectenland bestellen bij de boekhandel